Danh mục sản phẩm

Bộ lọc giá

Bộ lọc công suất

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại
Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách chung

07-06-2018 01:58:22 PM - 1511

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

 

Các tin khác